Hittade du inte det du sökte?
Testa att formulera om din fråga 🙂
Eller kontakta oss direkt.

 

KUNDTJÄNST
Öppet: Mån-fre kl 9-12
Telefon: 044-13 54 00
E-mail: renhallningen@kristianstad.se

 

Ny återvinningscentral i Kristianstad

Hem » Ny återvinningscentral i Kristianstad

I mellandagarna börjar markarbetet på Renhållningens tomt på Ängamöllans industriområde i Kristianstad. Här kommer vår nya återvinningscentral att växa fram.

Återvinningscentralen kommer inte att börja byggas förrän sommaren 2019 men innan dess ska marken förbelastas vilket görs under tiden som vi projekterar och handlar upp projektet.

På Ängamöllan kommer Kristianstad att få en helt ny återvinningscentral som ersätter den befintliga i Snårarp. Öppning planeras under sommaren 2020.

Återvinningscentralen på Snårarp, som drivs på entreprenad av Stena Recycling, är inte byggd för att vara en återvinningscentral från början utan har fått anpassas så gott det går. Den nya återvinningscentralen kommer att ha bättre tillgänglighet och möjlighet att hantera större volymer och fler sorterade fraktioner, men framför allt blir det en stor satsning på återbruk. Vi vill att besökarna ska lämna så mycket grejer som möjligt till återanvändning, så att avfallet minskar och istället blir en resurs.

Byggnation i tre etapper

Återvinningscentralen tar bara upp en dryg tredjedel av den 64 000 kvadratmeter stora tomten. På sikt kommer mer återbruksmöjligheter att byggas, med second-handbutiker, byggretur och ett fik. Detta kommer att byggas i etapp 2 och beräknas vara klart inom 2-3 år. Den tredje etappen av byggnationen är att flytta ut bolagets kontor, verkstad/garage, lager m.m. så att vi har allt samlat på Ängamöllan. Där Renhållningen håller till vid Långebro idag planeras det på sikt byggas bostäder.

Principskiss Returum

Inspiration från Kristianstad

I utformningen av den nya anläggningen har vi tagit inspiration från Vattenriket, Naturum och hållbara lösningar. Anläggningen kommer att heta Returum och flera byggnader kommer att likheter med Naturum vid Helgeå i Kristianstad. Husen kommer till stor del att byggas av naturmaterial samt ha solcellspaneler och sedumtak. Solcellerna är ett led i Renhållningens mål att hela bolaget ska bli självförsörjande på el. Återvinningscentralerna i Åhus och Arkelstorp har redan solcellsanläggningar.