Hittade du inte det du sökte?
Testa att formulera om din fråga 🙂
Eller kontakta oss direkt.

 

KUNDTJÄNST
Öppet: Mån-fre kl 9-12
Telefon: 044-13 54 00
E-mail: renhallningen@kristianstad.se

 

Bygg- och rivningsavfall

Hem » Lämna avfall » Mer återvinning » Bygg- och rivningsavfall

När du har byggt och renoverat

Avfall från bygg-, renoverings- och rivningsarbeten räknas inte som grovavfall från hushåll. Vi tar ändå emot sådant avfall på våra återvinningscentraler, men eftersom återvinningscentralerna finansieras av kommuninvånarnas avgifter för hushållsavfall enligt kommunens renhållningstaxa, måste vi ta ut en särskild avgift för annat avfall, t ex bygg- och rivningsavfall. Det gäller oavsett om bygg- och rivningsavfallet lämnas av företag eller privatpersoner.

Mottagning och hantering av detta avfall får vi enligt lag inte finansiera med intäkter från renhållningsavgifterna, utan i stället måste vi ta betalt för att täcka kostnaderna för hanteringen av det.

För närvarande är mottagningsavgiften 375 kr inkl moms (300 kr exkl moms) per besök/intransport av bygg- och rivningsavfall oavsett mängd med fordon upp till 3,5 ton. Hushåll får dock lämna upp till 0,5 kubikmeter bygg- och rivningsavfall kostnadsfritt. Priset och reglerna gäller på samtliga återvinningscentraler i kommunen.

Asbest

Du kan gratis lämna fyra plattor asbest på återvinningscentralerna i Snårarp, Åhus och Tollarp. Större mängder lämnas mot en avgift på Hässleholms Kretsloppscenter i Vankiva utanför Hässleholm. Tänk på att det finns särskilda företag som kan hjälpa till om du har stora mängder asbest att hantera. På återvinningscentralerna i Arkelstorp och Degeberga kan vi inte ta emot asbestavfall.

Observera att asbest alltid ska vara inplastat när du kommer med det till en återvinningscentral.

Asfalt & blåbetong

Mindre mängder blåbetong kan du slänga på ÅVC Returum.

Vi tar inte emot asfalt och större mängder blåbetong på våra återvinningscentraler. Om du ska slänga detta, vänligen kontakta Hässleholms Kretsloppscenter först och kör det sedan dit.