Hittade du inte det du sökte?
Testa att formulera om din fråga 🙂
Eller kontakta oss direkt.

 

KUNDTJÄNST
Öppet: Mån-fre kl 9-12
Telefon: 044-13 54 00
E-mail: renhallningen@kristianstad.se

 

Sortering

Hem » Sortering

År 2019 slängde vi 541 kg avfall per invånare i Kristianstads kommun.

Det blir mindre avfall om du sorterar

Avfall, alltså sopor, uppkommer överallt – hos privatpersoner såväl som hos företag. Alla som gör så att avfall uppkommer är också skyldiga att sortera så att det går till återvinning enligt EU:s avfallshierarki (se bild). Lämnar man avfallet på rätt ställe så hjälper man till att spara på jordens resurser – restavfall och matavfall kan bli energi, värme och biogas medan exempelvis förpackningar kan bli nya förpackningar. Det gör att man inte hela tiden behöver ta nya resurser såsom trä, metaller, olja och kol från naturen.

Vad händer med det sorterade avfallet?

Restavfall åker med lastbil till Hässleholms Miljö för energiutvinning, det eldas i deras avfallspanna.

Matavfall körs till Kristianstads kommuns biogasanläggning på Karpalund där det blir biogas och biogödsel.

Förpackningar och tidningar går vidare till materialåtervinning för att bli nya förpackningar och tidningar.

Elavfall (Elektronik, batterier, ljuskällor) tas om hand via El-kretsen.

Vad vill du slänga?

Ditt matavfall får bussarna att rulla

Från matavfall till biogas