Hittade du inte det du sökte?
Testa att formulera om din fråga 🙂
Eller kontakta oss direkt.

 

KUNDTJÄNST
Öppet: Mån-fre kl 9-12
Telefon: 044-13 54 00
E-mail: renhallningen@kristianstad.se

 

Mål

Hem » Om oss » Mål

Vi arbetar hela tiden för att nå våra uppsatta mål.

Förebyggande av avfall och avfallsminimering

Renhållningen ska genom information och genom att arbeta för förebyggande av hushållsavfall och avfallsminimering, styra mot en minskning av den totala mängden hushållsavfall med 10 % till år 2020 (startår 2012).

Minska avfallets farlighet

Renhållningen ska arbeta för att öka utsorteringen av hushållens farliga avfall samt säkerställa att detta avfall hanteras på rätt sätt så att risker minimeras.

Ökad matavfallsinsamling

Renhållningen ska genom information och tydlig styrning mot utsortering av matavfall för produktion av biogas och biogödsel styra mot en ökning av mängden insamlat matavfall till 80 % år 2020.

Insamling och återvinning

Renhållningen ska aktivt arbeta med att bygga nya eller utveckla befintliga återvinningscentraler i Kristianstad, Åhus, Tollarp, Arkelstorp och Degeberga. Insamlingssystemet för hushållsavfall ska utvecklas med inriktning mot grindhämtning. År 2020 ska Kristianstad ha ett av Sveriges mest moderna och estetiskt tilltalande system för hantering av hushållsavfall.

Öka andelen nöjda kunder

Renhållningen ska aktivt arbeta med att höja kunskapen hos allmänhet, näringsliv samt personal i den kommunala verksamheten om frågor gällande avfallshantering. Minst 85 % av hushållen ska vara nöjda med insamlingssystemet år 2020.