Hittade du inte det du sökte?
Testa att formulera om din fråga 🙂
Eller kontakta oss direkt.

 

KUNDTJÄNST
Öppet: Mån-fre kl 9-12
Telefon: 044-13 54 00
E-mail: renhallningen@kristianstad.se

 

Avgifter slamtömning

Hem » Villa/Fritidshus » Slamtömning » Avgifter slamtömning

Avgifter för tömning av enskilda avlopp

Här finns kostnader för tömning av de vanligaste typerna och storlekarna på enskilda avloppsanläggningar. I avgifterna ingår slangdragning upp till 40 meter vid behov. Avgifter för avloppsanläggningar som inte finns med på denna sida hittar du i den fullständiga renhållningstaxan.

Slamavskiljare och minireningsverk

Avgifterna i tabellen nedan anges som kronor per tömning.

VolymSchemalagd tömningExtratömning inom fem arbetsdagar från beställning
1.5-4 m312001500
4.5-8 m3 17902190
8-12 m3 28203920

Vid akuttömning samma dag tillkommer en avgift för akuttömning enligt tabellen Akuttömning nedan.

Slutna tankar

Avgifterna i tabellen nedan anges som kronor per tömning.

VolymTömning inom fem arbetsdagar från beställning
Mindre än 3 m3 1200
3-6 m31790
6-12 m3 2820

Vid akuttömning samma dag tillkommer en avgift för akuttömning enligt tabellen Akuttömning nedan.

Akuttömning

Vid akuttömning av slamavskiljare, minireningsverk, slutna tankar eller andra avloppsanläggningar tillkommer en akuttömningsavgift enligt tabellen nedan utöver den vanliga avgiften. Nivån på den tillkommande akuttömningsavgiften beror på vilken veckodag och när på dygnet tömningen utförs.

Avgifterna i tabellen anges som kronor per tömning.

Veckodag och tidpunkt för tömningTillkommande avgift
Akuttömning som utförs vardag inom 24 timmar från beställning 820
Akuttömning som utförs samma vardag som beställning 1250
Lördag, söndag och helgdag2500

Övriga avgifter

Om ytterligare slangdragning behövs utöver 40 meter, tillkommer en avgift med 100 kronor för varje påbörjat 10-tal meter.

Om tömning inte kan utföras och detta är orsakat av dig som fastighetsägare, tas en så kallad bomkörningsavgift ut med 220 kronor per gång.

Om du vill att tömning ska ske på en bestämd dag tillkommer 200 kronor på den ordinarie avgiften för schemalagd tömning eller extratömning.

Om du vill att tömning ska ske på en bestämd för- eller eftermiddag tillkommer 300 kronor på den ordinarie avgiften för schemalagd tömning eller extratömning.

Om du vill att tömning ska ske vid ett bestämt klockslag på bestämd dag tillkommer 400 kronor på den ordinarie avgiften för schemalagd tömning eller extratömning.