Hittade du inte det du sökte?
Testa att formulera om din fråga 🙂
Eller kontakta oss direkt.

 

KUNDTJÄNST
Öppet: Mån-fre kl 9-12
Telefon: 044-13 54 00
E-mail: renhallningen@kristianstad.se

 

Fyrfackskärl

Hem » Villa/Fritidshus » Tömning av sopkärl » Fyrfackskärl

Fyrfack – lätt att göra rätt

I fyrfackskärlen sorteras matavfall, tidningar, färgade & ofärgade glasförpackningar, pappersförpackningar, plastförpackningar, metallförpackningar och restavfall (det som blir kvar när du har sorterat). Detta sorteras i två kärl som vardera är uppdelade i fyra fack. Avfallet hämtas med två sopbilar med fyra fack – en bil för varje kärl.

Mer information om kärlplacering på tömningsdagen.

Kärl 1

Töms varannan vecka. Där slänger du: restavfall, matavfall, färgade glasförpackningar och tidningar.

Kärl 2

Töms var fjärde vecka. Där slänger du: plastförpackningar, pappersförpackningar, ofärgade glasförpackningar och metallförpackningar.

Elboxen (kärl 2)

Töms i samband med kärl 2. I elboxen slänger du mindre elavfall, batterier och ljuskällor. Denna ska endast hängas ut när den börjar bli full, annars ska den förvaras inomhus.

Fördelning i fyrfackskärlen

Vad händer med avfallet?

Förpackningar och tidningar återvinns till nya förpackningar och tidningar, matavfallet blir till miljövänlig biogas och biogödsel, medan restavfallet ger el och fjärrvärme.

Delat abonnemang

Om du inte har mycket avfall men ändå vill ha fyrfackskärl går det att dela kärl med en av dina grannar. Då delar ni på den rörliga avgiften.

Kontakta kundtjänst för mer hjälp.

Orangea lock

Vi erbjuder dig möjligheten att köpa orangea lock till dina fyrfackskärl för inköpspris. Kontakta kundtjänst för mer information.

Fyrfacksabonnemang för villor
Fyrfacksabonnemang för fritidshus