Hittade du inte det du sökte?
Testa att formulera om din fråga 🙂
Eller kontakta oss direkt.

 

KUNDTJÄNST
Öppet: Mån-fre kl 9-12
Telefon: 044-13 54 00
E-mail: renhallningen@kristianstad.se

 

Begränsade besök på återvinningscentraler

Hem » Lämna avfall » Mer återvinning » Begränsade besök på återvinningscentraler

Vanliga frågor och svar

Varför begränsas antalet fria besök på återvinningscentralerna?

Återvinningscentralerna finansieras av avfallstaxan. Det innebär att när företagare kör in som privatpersoner och kastar verksamhetsavfall, så sker det på kommuninvånarnas bekostnad. I förlängningen betyder det ökade kostnader som tvingar fram ökade avgifter för hushållen.

Rent krasst innebär det att avfallstaxan, som är till för att finansiera privatpersonernas hushållsavfall i kommunen, finansierar verksamhetsavfall. Så får vi inte ha det – hushållen får inte betala för företagens avfall.

Företag ska betala för att kasta sitt avfall på Renhållningens återvinningscentraler eller för att lämna avfallet hos privata entreprenörer.

Hur många fria besök har jag?

Antal fria besök per år:

Villor               24

Fritidshus      12

Lägenheter   12

Mellan 85 – 90% av hushållen klarar en sådan gräns enligt mätningar gjorda under de två perioderna juni 2018 – maj 2019 och augusti 2019 – juli 2020.

Gäller begränsningarna på alla återvinningscentraler?

Ja, antalet besök gäller på samtliga återvinningscentraler, Returum (Kristianstad), Åhus, Tollarp, Arkelstorp och Degeberga.

Måste jag registrera mig på nytt?

Nej, om du varit på återvinningscentralerna tidigare och kommit in med ditt körkort måste du inte registrera dig på nytt. Dina besök läggs till automatiskt och är kopplade till din fastighet.

Kommer jag kunna lämna återbruksmaterial utan att besök registreras?

Ja. Det kommer inte att dras något besök för att lämna följande på återvinningscentralerna:

Återbruk, pant, förpackningar & tidningar.

Dra inte ditt körkort när du ska lämna ovanstående, påkalla ÅVC-personalen när du står vid bommen.

Om du lämnar annat avfall i samband med något av ovanstående, kommer ett besök att dras.

Kommer jag kunna köra flera varv inne på området utan att det registreras?

Ja. Så länge du är kvar inne på anläggningen kommer ditt besök att räknas som ett besök.

Kommer jag få 12 besök för mitt fritidshus och 24 för min bostad?

Det stämmer. Invånare som har både villa och fritidshus eller lägenhet i kommunen får 24 + 12 fria besök per år, alternativt 12 + 12 fria besök för lägenhet och fritidshus.

Kommer jag kunna se antalet besök som kvarstår?

Ja, när du drar ditt körkort i terminalen på återvinningscentralen ser du hur många fria besök du har kvar.

Vad händer om jag glömt mitt körkort?

Kunder som saknar körkort har inte rätt att lämna avfall på återvinningscentralerna, du får i så fall köra hem och hämta ditt körkort. Att dra körkortet är som att betala för ditt besök.

Kommer det inte hamna mer skräp i naturen nu när det är begränsat?

Vi har dragit lärdom av ett flertal kommuner runt om i Sverige som redan har begränsade antal besök, bland annat Halmstad och Helsingborg. De har inte upplevt någon ökning i mängden avfall som ”dumpas” i naturen. Att slänga avfall i naturen är ett lagbrott.

Vad kostar ett besök på återvinningscentralen om jag får slut på fria besök?

Extra besök efter dina fria besök kostar 300 kr per besök.

Måste jag fortfarande betala för att slänga bygg- och rivningsavfall?

Ja. Mottagning och hantering av detta avfall får vi enligt lag inte finansiera med intäkter från renhållningsavgifterna, utan i stället måste vi ta betalt för att täcka kostnaderna för hanteringen av det. Detta gäller oavsett om bygg- och rivningsavfallet lämnas av företag eller privatpersoner. Från och med 2021-01-01 gäller nya priser, över 0,5 kbm kostar 300 kr inkl. moms/lass och räknas inte som ett av dina 24 besök. Påkalla ÅVC-personalen när du står vid bommen.

Ska du slänga under 0,5 kbm – se fråga nedan.

Jag ska slänga under 0,5 kbm bygg- och rivningsavfall, hur gör jag?

Det kostar inget att lämna upp till 0,5 kbm bygg- och rivningsavfall, det räknas som ett av dina 24 besök. Dra ditt körkort i passersystemet och be personalen om hjälp om du inte vet hur ditt avfall ska sorteras.

Du kan självklart lämna annat hushållsavfall som ska till återvinningscentralen i samband med att du slänger upp till 0,5 kbm bygg- och rivningsavfall.

Registrera dig i passersystemet

Passersystem