Hittade du inte det du sökte?
Testa att formulera om din fråga 🙂
Eller kontakta oss direkt.

 

KUNDTJÄNST
Öppet: Mån-fre kl 9-12
Telefon: 044-13 54 00
E-mail: renhallningen@kristianstad.se

 

Vanliga frågor och svar – Begränsade besök på återvinningscentraler

Hem » Lämna avfall » Mer återvinning » Vanliga frågor och svar – Begränsade besök på återvinningscentraler

Vid årsskiftet börjar Kristianstads nya avfallstaxa att gälla, med detta begränsas antalet fria besök på kommunens återvinningscentraler.

Varför begränsas antalet fria besök på återvinningscentralerna?

Återvinningscentralerna finansieras av avfallstaxan. Det innebär att när företagare kör in som privatpersoner och kastar verksamhetsavfall, så sker det på kommuninvånarnas bekostnad. I förlängningen betyder det ökade kostnader som tvingar fram ökade avgifter för hushållen.

Rent krasst innebär det att avfallstaxan, som är till för att finansiera privatpersonernas hushållsavfall i kommunen, finansierar verksamhetsavfall. Så får vi inte ha det – hushållen får inte betala för företagens avfall.

Företag ska betala för att kasta sitt avfall på Renhållningens återvinningscentraler eller för att lämna avfallet hos privata entreprenörer.

Hur många fria besök har jag?

Antal fria besök per år:

Villor               24

Fritidshus      12

Lägenheter   12

Mellan 85 – 90% av hushållen klarar en sådan gräns enligt mätningar gjorda under de två perioderna juni 2018 – maj 2019 och augusti 2019 – juli 2020.

Kommer jag kunna lämna återbruksmaterial utan att besök registreras?

Ja. Det kommer inte att dras något besök för att lämna följande på återvinningscentralerna:

Återbruk, pant, förpackningar & tidningar.

Om du lämnar annat avfall i samband med något av ovanstående, kommer ett besök att dras.

Kommer jag kunna köra flera varv inne på området utan att det registreras?

Ja. Så länge du är kvar inne på anläggningen kommer ditt besök att räknas som ett besök.

Kommer jag få 12 besök för mitt fritidshus och 24 för min bostad?

Det stämmer. Invånare som har både villa och fritidshus eller lägenhet i kommunen får 24 + 12 fria besök per år, alternativt 12 + 12 fria besök för lägenhet och fritidshus.

Kommer jag kunna se antalet besök som kvarstår?

Ja, när du drar ditt körkort i terminalen på återvinningscentralen ser du hur många fria besök du har kvar.

Kommer det inte hamna mer skräp i naturen nu när det är begränsat?

Vi har dragit lärdom av ett flertal kommuner runt om i Sverige som redan har begränsade antal besök, bland annat Halmstad och Helsingborg. De har inte upplevt någon ökning i mängden avfall som ”dumpas” i naturen. Att slänga avfall i naturen är ett lagbrott.

Vad kostar ett besök på återvinningscentralen om jag får slut på fria besök?

Extra besök efter dina fria besök kostar 300 kr per besök.

Måste jag fortfarande betala för att slänga bygg- och rivningsavfall?

Ja. Mottagning och hantering av detta avfall får vi enligt lag inte finansiera med intäkter från renhållningsavgifterna, utan i stället måste vi ta betalt för att täcka kostnaderna för hanteringen av det. Detta gäller oavsett om bygg- och rivningsavfallet lämnas av företag eller privatpersoner. Från och med 2021-01-01 gäller nya priser, över 0,5 kbm kostar istället 300 kr inkl. moms/lass (jämfört med idag 375 kr inkl. moms/lass).