Hittade du inte det du sökte?
Testa att formulera om din fråga 🙂
Eller kontakta oss direkt.

 

KUNDTJÄNST
Öppet: Mån-fre kl 9-12
Telefon: 044-13 54 00
E-mail: renhallningen@kristianstad.se

 

Slamtömning

Hem » Villa/Fritidshus » Slamtömning

Vi slamtömmer din avloppsanläggning

Om du har en slamavskiljare, sluten tank, minireningsverk, köksbrunn eller någon annan enskild avloppsanläggning så ska den tömmas genom Renhållningen. Vi anlitar i vår tur en entreprenör – för närvarande Malmberg Miljöhantering – som utför tömningarna.

Vid problem eller frågor gällande slamtömning, kontakta i första hand Renhållningen.

Slamavskiljare, till exempel trekammarbrunnar, med påkopplad vattentoalett töms vanligtvis en gång per år. Detsamma gäller för minireningsverk.

Krav på lock

Brunnslock till slamavskiljare bör inte väga mer än 15 kg om de ska lyftas bort eller 25 kg om de ska dras åt sidan. De ska uppfylla kriterierna för barnsäkerhet enligt Boverkets handbok ”Barnsäkra brunnar”. Lock som väger mer än 15 respektive 25 kg kommer att öppnas av två personer mot en extraavgift som tas ut vid varje tömningstillfälle.

Tömning

Tömning av slamavskiljare och minireningsverk sker vid ungefär samma tidpunkt varje år enligt ett fastställt schema och du behöver inte göra någon beställning för att få tömt. Tömningarna aviseras med post ca två veckor i förväg.

Det går bra att mot extra avgift beställa tömning på särskild dag, förmiddag, eftermiddag eller på särskild tid, avgifter för detta hittar du under här.

Sluten tank

Om du har en sluten tank beställer du tömning hos kundtjänst. Tömningen utförs inom fem arbetsdagar från beställning. Vid behov kan du få tömning samma dag mot en särskild så kallad akutavgift.

Tömning av slutna tankar måste ske minst en gång per år, om inte kommunens miljö- och hälsoskyddskontor har beslutat något annat.

På Kristianstads kommuns hemsida finns mer information om enskilda avlopp.