Hittade du inte det du sökte?
Testa att formulera om din fråga 🙂
Eller kontakta oss direkt.

 

KUNDTJÄNST
Öppet: Mån-fre kl 9-12
Telefon: 044-13 54 00
E-mail: renhallningen@kristianstad.se

 

Tömning av sopkärl

Hem » Villa/Fritidshus » Tömning av sopkärl

Intervaller för tömning

Läs mer om de olika tömningsintervallerna under Avgifter för villor och Avgifter för fritidshus.

Placering av sopkärl på tömningsdagen

Eftersom fyrfackskärlen har 3 hjul så är de lättare att hantera. Därför kan du ställa dem åt det håll som är bekvämast för dig, förutsatt att de står på en plan, kantfri och hårdgjord yta. Annars måste kärlen stå med handtaget utåt. ​På tömningsdagen ska kärlen fortfarande stå vid fastighetsgränsen så nära den plats som möjligt där sopbilen stannar. För att dina fyrfackskärl ska kunna tömmas måste uppställningsplatsen och dragvägen fram till där sopbilen stannar vara hårdgjord.

Fyrfackskärlen ska stå på en plan, kantfri och hårdgjord yta utan något i vägen som gör det svårt för sophämtaren att vända på kärlet eller dra det fram till sopbilen. Dragvägen ska även den vara hårdgjord (t.ex. asfalt, stensatt eller gjutet).

Det tredje hjulet får vara låst om det är vänt mot chauffören, i annat fall skall hjulet vara olåst på hämtningsdagen. Läs mer om placering av sopkärl här.

Exempel på godkänd uppställningsplats.

Extratömning om inte kärlen räcker till

Kontakta vår kundtjänst för att beställa extratömning av kärl eller säck.

Du kan välja mellan extratömning av ditt fyrfackskärl eller att du ställer ut en extra säck. I säck kan du lämna restavfall, plastförpackningar och pappersförpackningar som töms i samband med ordinarie tömning av ditt fyrfackskärl. Om du väljer att lägga avfallet i en säck, så ställer du den bredvid ditt kärl vid tomtgränsen.

Vi kan tömma ditt kärl en extra gång mellan två ordinarie tömningar eller ta med en extra säck vid samma tillfälle som en annan hämtning.

Kontakta vår kundtjänst senast dagen före ordinarie hämtning om du har en extra säck som du vill att vi ska ta med.

Vi hämtar inte avfall som ställts bredvid kärlet, om inte extrahämtning är beställd.

Om ditt kärl ofta blir fullt för fort kan du beställa extrakärl för restavfall, matavfall, plastförpackningar och pappersförpackning.

Om ett kärl är överfullt eller för tungt för att hantera eller innehåller felsorterat avfall kan vi tyvärr inte tömma det. Fyll aldrig kärlet över kanten. Locket ska alltid gå att stänga av sin egen tyngd.

Avgifter för extrahämtning

Typ av säckAvgift per säck
Säck med restavfall upp till 160 liter80 kr
Genomskinlig plastsäck med plastförpackningar50 kr
Papperssäck med pappersförpackningar50 kr
När tömmer vi ditt kärl nästa gång?
Läs mer om fyrfackskärlen